Výhody elektronického bidetu

Mytí

Bidetová tryska stříká na anální zónu provzdušněnou vodu (regulovatelná teplota) 60 vteřin.
Abyste si mytí přizpůsobili, doporučujeme, abyste si sedli do pozice, která nejvíce vyhovuje vaši poloze těla, nastavili si libovolnou teplotu, tlak a polohu trysky pomocí tlačítek na ovládacím panelu.
Teplota je nastavitelná (úroveň 1 až 5). Stupeň 5 odpovídá teplotě přibližně 40°C.

Dámské mytí

Bidetová tryska stříká na intimní zónu vlažnou vodu (regulovatelná teplota) 60 sekund.
Teplota je nastavitelná (úroveň 1 až 5). Stupeň 5 odpovídá teplotě přibližně 40°C.

Sušení

Z otvoru fouká teplý vzduch a tak dokonale osuší uživatele.
Abyste získali nejlepší výsledek sušení, musí uplynout celá fáze. Pokud sušení po skončení fáze nebylo důkladné, ho můžete prodloužit o 2 minuty pomocí stisknutí tlačítka „sušení“.
Teplota je nastavitelná (úroveň 1 až 5). Stupeň 5 odpovídá teplotě přibližně 60°C.

Dezodorizace

Dezodorizace využívá metodu katalyzátoru. Tato fáze je aktivována, v době kdy je elektronický bidet obsazený.

Vyhřívané sedátko bidetu

Sedátko je ohřívané.
Teplota je nastavitelná (úroveň 1 až 5). Stupeň 5 odpovídá teplotě přibližně 40°C.

Jemné zavírání

Víko toalety a také sedátko je vybaveno se systémem pro „jemné zavírání“.

Regulace pozice trysek

Trysky jsou pohyblivé a tak se můžou přizpůsobit poloze těla uživatele. Stačí stisknout regulační tlačítko trysek „Dopředu“ nebo „Dozadu“ během fáze mytí.

Pohybování trysek

Pro optimalizaci fáze mytí doporučujeme abyste během cyklu mytí použili funkci pohybování. Vodní proud se bude pomalu pohybovat dopředu a dozadu pro rozsáhlejší mytí.

Masáž – pulzové mytí

Masážní funkce poskytuje pulzové mytí, přičemž dochází k relaxaci svalů a povzbuzení krevného oběhu. Tato funkce je také velice účinná proti hemoroidům.

Nastavení teploty

Váš elektronický bidet nabízí 5 teplotních úrovní pro vzduch, vodu a ohřívání prkénka.
Úroveň 5 odpovídá vysokým teplotám (od 40°C pří fázi mytí a ohřívaní sedátka, do 60°C při sušení).

Nastavení vodního tlaku

Váš elektronický bidet nabízí 5 úrovni tlaku vody. Správný výběr závisí na poloze těla uživatele, pro optimalizované mytí však doporučujeme použití úrovně 4.

Automatické čištění trysek

Trysky jsou čištěné automaticky před i po užití.

Ruční čištění trysek

Trysky můžete vyčistit i ručně pomocí stisknutí tlačítka „Nozzle Cleaning“, viz kapitola 7.

Digitální senzor

Digitální senzor zjišťuje, jestli je jednotka obsazená nebo ne. Z bezpečnostních důvodu senzor nedopouští aby byla jednotka aktivovaná ve chvíli, kdy není obsazená uživatelem.

Zálohování funkci

Funkce, nastavené uživatelem, jsou uložené a se po dočasném výpadku elektřiny nezmění.

Bezpečnost

V případě zkratu, se silový obvod vašeho bidetu kvůli lepší ochraně uživatele okamžitě vypne.

Úsporný režim

Tato funkce uživateli umožňuje šetřit energii. Při tom procesu je užití energie sníženo o 50%.
Doporučujeme vám používat tuto funkci z důvodu ochrany prostředí.

Zapínání/Vypínání

Elektronický bidet můžete zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka power ON/OFF.

Vodní filtr

Pro dlouhou životnost bidetu doporučujeme nainstalovat také vodní filtr, který vás ochrání před vodním kamenem v případě, že máte ve vaši domácnosti tvrdší vodu. Doporučujeme ho vyměnit alespoň jednou ročně.